NSKFAGINA深沟球轴承调心球轴承
轴承型号查询
国内新型号 国内旧型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承型号 轴承类型 轴承品牌
24134CCK30/W33 4453734 170 280 109 24134 CK30E4 调心滚子轴承 3类 NSK
24134CC/W33 4053734 170 280 109 24134 CE4 调心滚子轴承 3类 NSK
24132CCK30/W33 4453732 160 270 109 24132 CK30E4 调心滚子轴承 3类 NSK
24132CC/W33 4053732 160 270 109 24132 CE4 调心滚子轴承 3类 NSK
24040CCK30/W33 4453140 200 310 109 24040 CK30E4 调心滚子轴承 3类 NSK
24040CC/W33 4053140 200 310 109 24040 CE4 调心滚子轴承 3类 NSK
24134CCK30/W33 4453734 170 280 109 24134 EK30/W33 调心滚子轴承 3类 S
24134CC/W33 4053734 170 280 109 24134 E 调心滚子轴承 3类 S
24132CCK30/W33 4453732 160 270 109 24132 EK30/W33 调心滚子轴承 3类 S
24132CC/W33 4053732 160 270 109 24132 E 调心滚子轴承 3类 S
24040CCK30/W33 4453140 200 310 109 24040 EK30/W33 调心滚子轴承 3类 S
24040CC/W33 4053140 200 310 109 24040 E 调心滚子轴承 3类 S
7009C 36109 45 75 16 7009CTYNDTLP4 角接触球轴承 6类 NSK
7009C 36109 45 75 16 7009CTYNDFLP4 角接触球轴承 6类 NSK
7009C 36109 45 75 16 7009CTYNDBLP4 角接触球轴承 6类 NSK
7009C 36109 45 75 16 7009CTYNSULP4 角接触球轴承 6类 NSK
7009AC 46109 45 75 16 XCS7009E.T.P4S.UL 角接触球轴承 6类 FAG
7009C 36109 45 75 16 XCS7009C.T.P4S.UL 角接触球轴承 6类 FAG
7009AC 46109 45 75 16 XC7009E.T.P4S.UL 角接触球轴承 6类 FAG
7009C 36109 45 75 16 XC7009C.T.P4S.UL 角接触球轴承 6类 FAG
首页 上一页 下一页 尾页 [1/54页] [共1068条记录] 转到第