NSKFAGINA深沟球轴承调心球轴承
轴承型号查询
国内新型号 国内旧型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承型号 轴承类型 轴承品牌
24138CCK30/W33 4453738 190 320 128 24138 CK30E4 调心滚子轴承 3类 NSK
24138CC/W33 4053738 190 320 128 24138 CE4 调心滚子轴承 3类 NSK
24128CCK30/W33 4453728 140 225 85 24128 CK30E4 调心滚子轴承 3类 NSK
24128CC/W33 4053728 140 225 85 24128 CE4 调心滚子轴承 3类 NSK
24028CCK30/W33 4453128 140 210 69 24028 CK30E4 调心滚子轴承 3类 NSK
24028CC/W33 4053128 140 210 69 24028 CE4 调心滚子轴承 3类 NSK
23240CCK/W33 3153240 200 360 128 23240 CKE4 调心滚子轴承 3类 NSK
23240CCK/W33+H2340 3253236 180 360 128 23240 CK+H 2340 调心滚子轴承 3类 NSK
23240CC/W33 3053240 200 360 128 23240 CE4 调心滚子轴承 3类 NSK
23148CCK/W33 3153748 240 400 128 23148 CKE4 调心滚子轴承 3类 NSK
23148CCK/33+H3148 3253744 220 400 128 23148 CK+H 3148 调心滚子轴承 3类 NSK
23148CC/W33 3053748 240 400 128 23148 CE4 调心滚子轴承 3类 NSK
23128CCK/W33 3153728 140 225 68 23128 CKE4 调心滚子轴承 3类 NSK
23128CCK/33+H3128 3253725 125 225 68 23128 CK+H 3128 调心滚子轴承 3类 NSK
23128CC/W33 3053728 140 225 68 23128 CE4 调心滚子轴承 3类 NSK
23032CCK/33+H3032 3253128 140 240 60 23032 CDKE4+H 3032 调心滚子轴承 3类 NSK
23028CCK/W33 3153128 140 210 53 23028CDKE4 调心滚子轴承 3类 NSK
23028CC/W33 3053128 140 210 53 23028CDE4 调心滚子轴承 3类 NSK
22228CCK/W33+H3128 253525 125 250 68 22228 CDKE4+H 3128 调心滚子轴承 3类 NSK
24138CCK30/W33 4453738 190 320 128 24138 EK30/W33 调心滚子轴承 3类 S
首页 上一页 下一页 尾页 [1/55页] [共1096条记录] 转到第