NSKFAGINA深沟球轴承调心球轴承
轴承型号查询
国内新型号 国内旧型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承型号 轴承类型 轴承品牌
24140CCK30/W33 4453740 200 340 140 24140 CK30E4 调心滚子轴承 3类 NSK
24140CC/W33 4053740 200 340 140 24140 CE4 调心滚子轴承 3类 NSK
24128CCK30/W33 4453728 140 225 85 24128 CK30E4 调心滚子轴承 3类 NSK
24128CC/W33 4053728 140 225 85 24128 CE4 调心滚子轴承 3类 NSK
24056CACK30/W33 4453156 280 420 140 24056 CAK30E4 调心滚子轴承 3类 NSK
24056CAC/W33 4053156 280 420 140 24056 CAE4 调心滚子轴承 3类 NSK
24052CACK30/W33 4453152 260 400 140 24052 CK30E4 调心滚子轴承 3类 NSK
24052CAC/W33 4053152 260 400 140 24052 CAE4 调心滚子轴承 3类 NSK
24040CCK30/W33 4453140 200 310 109 24040 CK30E4 调心滚子轴承 3类 NSK
24040CC/W33 4053140 200 310 109 24040 CE4 调心滚子轴承 3类 NSK
24028CCK30/W33 4453128 140 210 69 24028 CK30E4 调心滚子轴承 3类 NSK
24028CC/W33 4053128 140 210 69 24028 CE4 调心滚子轴承 3类 NSK
23232CCK/W33+H2332 3253228 140 290 104 23232 CK+H 2332 调心滚子轴承 3类 NSK
23228CCK/W33 3153228 140 250 88 23228 CKE4 调心滚子轴承 3类 NSK
23228CC/W33 3053228 140 250 88 23228 CE4 调心滚子轴承 3类 NSK
23140CCK/W33 3153740 200 340 112 23140 CKE4 调心滚子轴承 3类 NSK
23140CCK/33+H3140 3253736 180 340 112 23140 CK+H 3140 调心滚子轴承 3类 NSK
23140CC/W33 3053740 200 340 112 23140 CE4 调心滚子轴承 3类 NSK
23132CCK/33+H3132 3253728 140 270 86 23132 CK+H 3132 调心滚子轴承 3类 NSK
23128CCK/W33 3153728 140 225 68 23128 CKE4 调心滚子轴承 3类 NSK
首页 上一页 下一页 尾页 [1/383页] [共7655条记录] 转到第