NSKFAGINA深沟球轴承调心球轴承
轴承型号查询
国内新型号 国内旧型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承型号 轴承类型 轴承品牌
24144CCK30/W33 4453744 220 370 150 24144 CK30E4 调心滚子轴承 3类 NSK
24144CC/W33 4053744 220 370 150 24144 CE4 调心滚子轴承 3类 NSK
24130EAE4S11 - 150 250 100 24130EAE4S11 调心滚子轴承 3类 NSK
24130CCK30/W33 4453730 150 250 100 24130 CK30E4 调心滚子轴承 3类 NSK
24130CC/W33 4053730 150 250 100 24130 CE4 调心滚子轴承 3类 NSK
24030CCK30/W33 4453130 150 225 75 24030 CK30E4 调心滚子轴承 3类 NSK
24030CC/W33 4053130 150 225 75 24030 CE4 调心滚子轴承 3类 NSK
23234CCK/W33+H2334 3253230 150 310 110 23234 CK+H 2334 调心滚子轴承 3类 NSK
23230CCK/W33 3153230 150 270 96 23230 CKE4 调心滚子轴承 3类 NSK
23230CC/W33 3053230 150 270 96 23230 CE4 调心滚子轴承 3类 NSK
23134CCK/33+H3134 3253730 150 280 88 23134 CK+H 3134 调心滚子轴承 3类 NSK
23130CCK/W33 3153730 150 250 80 23130 CKE4 调心滚子轴承 3类 NSK
23130CC/W33 3053730 150 250 80 23130 CE4 调心滚子轴承 3类 NSK
23084CACK/W33 3153184 420 620 150 23084CAKE4 调心滚子轴承 3类 NSK
23084CAC/W33 3053184 420 620 150 23084CAE4 调心滚子轴承 3类 NSK
23084CACK/W33+H3084 3253180H 400 620 150 23084 CAK+H 3084 调心滚子轴承 3类 NSK
23034CCK/33+H3034 3253130 150 260 67 23034 CDKE4+H 3034 调心滚子轴承 3类 NSK
23030CCK/W33 3153130 150 225 56 23030CDKE4 调心滚子轴承 3类 NSK
23030CC/W33 3053130 150 225 56 23030CDE4 调心滚子轴承 3类 NSK
22334CCK/W33+H2334 253630 150 360 120 22334 CAK+H 2334 调心滚子轴承 3类 NSK
首页 上一页 下一页 尾页 [1/412页] [共8226条记录] 转到第