NSKFAGINA深沟球轴承调心球轴承
轴承型号查询
国内新型号 国内旧型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承型号 轴承类型 轴承品牌
24138CCK30/W33 4453738 190 320 128 24138 CK30E4 调心滚子轴承 3类 NSK
24138CC/W33 4053738 190 320 128 24138 CE4 调心滚子轴承 3类 NSK
24038CCK30/W33 4453138 190 290 100 24038 CK30E4 调心滚子轴承 3类 NSK
24038CC/W33 4053138 190 290 100 24038 CE4 调心滚子轴承 3类 NSK
23238CCK/W33 3153238 190 340 120 23238 CKE4 调心滚子轴承 3类 NSK
23238CC/W33 3053238 190 340 120 23238 CE4 调心滚子轴承 3类 NSK
23168CACK/W33 3153768 340 580 190 23168 CAKE4 调心滚子轴承 3类 NSK
23168CACK/W33+H3168 3253764H 320 580 190 23168 CAK+H 3168 调心滚子轴承 3类 NSK
23168CAC/W33 3053768 340 580 190 23168 CAE4 调心滚子轴承 3类 NSK
23138CCK/W33 3153738 190 320 104 23138 CKE4 调心滚子轴承 3类 NSK
23138CC/W33 3053738 190 320 104 23138 CE4 调心滚子轴承 3类 NSK
23096CACK/W33+H3096 3253190H 450 700 165 23096 CAK+H 3096 调心滚子轴承 3类 NSK
23038CCK/W33 3153138 190 290 75 23038CAKE4 调心滚子轴承 3类 NSK
23038CC/W33 3053138 190 290 75 23038CAE4 调心滚子轴承 3类 NSK
22338CCK/W33 153638 190 400 132 22338 CAKE4 调心滚子轴承 3类 NSK
22338CC/W33 53638 190 400 132 22338 CAE4 调心滚子轴承 3类 NSK
22318CCK/W33 153618 90 190 64 22318 CDKE4 调心滚子轴承 3类 NSK
22318CCK/W33+H2318 253616 80 190 64 22318 HK+H 2318X 调心滚子轴承 3类 NSK
22318CC/W33 53618 90 190 64 22318 CDE4 调心滚子轴承 3类 NSK
22238CCK/W33 153538 190 340 92 22238 CAKE4 调心滚子轴承 3类 NSK
首页 上一页 下一页 尾页 [1/315页] [共6289条记录] 转到第