NSKFAGINA深沟球轴承调心球轴承
轴承型号查询
国内新型号 国内旧型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承型号 轴承类型 轴承品牌
24144CCK30/W33 4453744 220 370 150 24144 CK30E4 调心滚子轴承 3类 NSK
24144CC/W33 4053744 220 370 150 24144 CE4 调心滚子轴承 3类 NSK
24044CCK30/W33 4453144 220 340 118 24044 CK30E4 调心滚子轴承 3类 NSK
24044CC/W33 4053144 220 340 118 24044 CE4 调心滚子轴承 3类 NSK
23248CCK/W33+H2348 3253244 220 440 160 23248 CAK+H 2348 调心滚子轴承 3类 NSK
23244CCK/W33 3153244 220 400 144 23244 CKE4 调心滚子轴承 3类 NSK
23244CC/W33 3053244 220 400 144 23244 CE4 调心滚子轴承 3类 NSK
23222CCK/W33+H2322 3253220 100 200 69.8 23222 CK+H 2322X 调心滚子轴承 3类 NSK
23220CCK/W33 3153220 100 180 60.3 23220 CKE4 调心滚子轴承 3类 NSK
23220CCK/W33+H2320 3253218 90 180 60.3 23220 CK+H 2320X 调心滚子轴承 3类 NSK
23220CC/W33 3053220 100 180 60.3 23220 CE4 调心滚子轴承 3类 NSK
23148CCK/33+H3148 3253744 220 400 128 23148 CK+H 3148 调心滚子轴承 3类 NSK
23144CCK/W33 3153744 220 370 120 23144 CKE4 调心滚子轴承 3类 NSK
23144CC/W33 3053744 220 370 120 23144 CE4 调心滚子轴承 3类 NSK
23048CCK/33+H3048 3253144 220 360 92 23048 CAK+H 3048 调心滚子轴承 3类 NSK
23044CCK/W33 3153144 220 340 90 23044CAKE4 调心滚子轴承 3类 NSK
23044CC/W33 3053144 220 340 90 23044CAE4 调心滚子轴承 3类 NSK
22348CCK/W33+H2348 253644 220 500 155 22348 CAK+H 2348 调心滚子轴承 3类 NSK
22344CCK/W33 153644 220 460 145 22344 CAKE4 调心滚子轴承 3类 NSK
22344CC/W33 53644 220 460 145 22344 CAE4 调心滚子轴承 3类 NSK
首页 上一页 下一页 尾页 [1/350页] [共6992条记录] 转到第